Müşteri destek ekiplerinizi güçlendirin.

Basit yanıtlar olsun veya kompleks konular olsun, tüm müşteri taleplerini karşılamak için müşteri destek ekiplerinize doğru araçları sunun.

 
 
Set of squares nested inside each other with pink circles outside box
 

Size özel müşteri portali ile, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirin.

360 derece müşteri bilgisine erişerek, müşterilerinizi daha iyi tanıyarak ve anahtar öngörüler oluşturarak, güçlü ilişkiler kurun ve tamamen kişiselleşmiş ilişki kurun. SuiteCRM uygulamasını tüm iş süreçlerinize yayarak, tüm noktaları birleştirin ve sadakati her noktada elde edin.

 

Yazılımımızın tüm özelliklerini inceleyin.

SuiteCRM Müşteriler modülü, organizasyonunuzun ilişkide olduğu şirket hakkında tüm bilgileri tutar. Bir veya daha fazla kontak ilişkilendirerek, önemli firma içeriği takip edilebilmektedir..

SuiteCRM içindeki Hatalar modülü, sunduğunuz ürün/servisteki hataları kaydetmek ve takip etmek için kullanılmaktadır. Hata dahili ekip veya müşteri tarafından bulunduktan sonra, üzerinde yapılan çalışma ve çözümler ile durum bilgisi tutulmaktadır.

SuiteCRM Çağrılar modülü ile, kullanıcılar müşteriler ile ilişkili çağrıları planlayabilir, gelen ve giden çağrıları kayıt altına alabilir.

Talepler modülü, firmanızdan ürün veya hizmet satın almış olan müşterilerin, destek veya öneri aldıklarında oluşan etkileşimi kayıt altına almak için kullanılır. Her bir talep kayıtı; aramalar, hatalar, kontaklar gibi modüller ile ilişkilendirilerek müşteri etkileşiminin tüm evreleri izlenir.

SuiteCRM içindeki Kontaklar modülü, kurumunuzun iletişimde olduğu tüm kişiler hakkında bilgileri kaydetmek için kullanılmaktadır. Kontaklar, genellikle Müşteriler veya Fırsatlar modülü ile ilişkili olup, firmanın farklı departmanları veya ilişkili kurumları ile bağlı olabilir. SuiteCRM kontaklar tipik olarak kaliteli potansiyellerden veya kontak ile ilk iletişim sonrasında oluşmaktadır.

SuiteCRM içinde Kontratlar Müşteriler veya hem fikir kalınan destek saatleri bilgilerini içerdiğinde, Talepler ile ilişkilendirilebilir. Kontratlar modülü, kontrat yenileme tarihlerini yönetmek için de kullanılmaktadır.

SuiteCRM içindeki E-Postalar modülü, kullanıcıların kendi e-posta hesaplarından veya Destek, Satış gibi ortak e-posta hesaplarından gelen e-postaları görmek, kaydetmek ve yenisini oluşturmak için kullanılmaktadır. E-postalar, içeri alındıktan sonra, Müşteriler veya Kontaklar gibi modüller ile ilişkilendirilebilir.

Bu modül, kullanıcıların Talepler modülü gibi ihtiyaç duyulan alanlarda hazır yanıtlar ve süreçlerin kullanılmasına izin verir.

SuiteCRM içindeki Notlar modülü her türlü yorum, gözlem veya açıklamayı kullanıcının kendi organizasyonu ile veya Müşteriler, Kontaklar, Potansiyeller ve diğer modüller ile ilişkilendirerek kaydedilmesini sağlar. Notlar ayrıca müşteriniz ile tüm etkileşiminizi kayıt altına almak için de kullanılmaktadır.

SuiteCRM Raporlar modülü kullanıcılara CRM içindeki modüller üzerinde rapor oluşturmayı, çalıştırmayı ve yönetmeyi sağlar. Örneğin üzerinde çalıştığınız ve satış hedefinde yer alan fırsatların takibi için raporlar kullanılabilir. Raporlama, farklı modüllerden verilere erişime izin vererek, işiniz için önemli olan kritik veriye gerçek-zamanlı erişimi olanaklı kılar.

SuiteCRM, aksiyon gerektiren görevleri ve yapılacak işleri Görevler modülünde kaydedip, ilişkiledirerek ve atanmasını sağlayarak Kullanıcıları desteklemektedir.

İş akışları modülü, CRM verisi üzerinde çeşitli koşullar belirlenerek otomatik aksiyonların tetiklenmesini sağlar. Kurumunuza iş gücü kaybettiren, manuel görevlerin otomasyonunu sağlayarak, kaynakların en çok değer sağlayacağı konulara konsantre olması sağlanır.